Ga naar de inhoud

Privacy beleid

1. Inleiding

1.1 Dit privacy beleid beschrijft hoe Jorick van Weelie, handelend onder de naam Marketingdigitaal.nl, omgaat met de persoonlijke gegevens van bezoekers van de website https://marketingdigitaal.nl.
1.2 Door gebruik te maken van de website en/of diensten van Marketingdigitaal.nl, stemt de bezoeker in met dit privacybeleid.

2. Verzamelde gegevens

2.1 Marketingdigitaal.nl maakt gebruik van Google Analytics om het websitegebruik te analyseren. Google Analytics verzamelt geanonimiseerde gegevens, zoals de bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, de gebruikte browser en het IP-adres van de bezoeker.
2.2 Marketingdigitaal.nl maakt gebruik van Google Tag Manager om Google Analytics op de website te implementeren. Google Tag Manager verzamelt geen persoonlijke gegevens, maar stelt Marketingdigitaal.nl in staat om tags en scripts op de website te beheren en te updaten.

3. Gegevensbewaring en -beveiliging

3.1 De geanonimiseerde gegevens verzameld door Google Analytics worden bewaard voor een periode van maximaal 60 dagen.
3.2 Marketingdigitaal.nl neemt redelijke maatregelen om de verzamelde gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging. We streven ernaar om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen.

4. Gegevensdeling en -openbaarmaking

4.1 Marketingdigitaal.nl deelt geen persoonlijke gegevens met derden, tenzij vereist door de wet of met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
4.2 Marketingdigitaal.nl kan geaggregeerde en geanonimiseerde statistische gegevens delen met partners of adverteerders voor analytische doeleinden.

5. Cookies

5.1 Marketingdigitaal.nl maakt gebruik van cookies om het websitegebruik te verbeteren en aan te passen aan de voorkeuren van de bezoeker. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van de computer van de bezoeker.
5.2 De bezoeker kan ervoor kiezen om cookies te weigeren of om een waarschuwing te ontvangen voordat cookies worden geaccepteerd, door de browserinstellingen aan te passen. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van cookies invloed kan hebben op de functionaliteit van de website.

6. Externe links

6.1 De website van Marketingdigitaal.nl kan links bevatten naar externe websites. Dit privacy beleid is alleen van toepassing op de website van Marketingdigitaal.nl. We raden bezoekers aan om het privacy beleid van externe websites te lezen voordat ze persoonlijke gegevens verstrekken.

7. Rechten van betrokkenen

7.1 Bezoekers hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens en om de toestemming voor gegevensverwerking in te trekken.
7.2 Voor verzoeken met betrekking tot persoonlijke gegevens kunnen bezoekers contact opnemen met Jorick van Weelie via de contactgegevens op de website.

8. Wijzigingen in het privacy beleid

8.1 Marketingdigitaal.nl behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid te allen tijde te wijzigen. Gewijzigde versies worden van kracht vanaf het moment van publicatie op de website van Marketingdigitaal.nl.