Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Marketingdigitaal.nl

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en dienstverlening tussen Jorick van Weelie, handelend onder de naam Marketingdigitaal.nl, en de opdrachtgever.
1.2 Door gebruik te maken van de diensten van Marketingdigitaal.nl en/of het plaatsen van een bestelling of aanvraag, stemt de opdrachtgever in met deze algemene voorwaarden.

2. Diensten

2.1 Marketingdigitaal.nl biedt de volgende diensten aan: webdesign, zoekmachineoptimalisatie en online adverteren.
2.2 De diensten kunnen op maat worden geleverd of de opdrachtgever kan kiezen uit standaard pakketten.
2.3 De specificaties en prijzen van de diensten en pakketten worden vermeld op de website van Marketingdigitaal.nl.

3. Bestellingen en betalingen

3.1 Een bestelling of aanvraag kan worden geplaatst via de website van Marketingdigitaal.nl of door contact op te nemen met Jorick van Weelie.
3.2 De betaling voor de diensten en pakketten kan in één keer of op maandelijkse basis plaatsvinden, tenzij anders overeengekomen.
3.3 Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

4. Opzegging en beëindiging

4.1 Overeenkomsten tussen Marketingdigitaal.nl en de opdrachtgever worden aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen maandelijks worden opgezegd door beide partijen.
4.2 Opzegging dient schriftelijk te gebeuren via e-mail of per post, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Marketingdigitaal.nl spant zich in om de diensten naar beste vermogen uit te voeren, met inachtneming van de professionele standaarden en richtlijnen.
5.2 Marketingdigitaal.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Marketingdigitaal.nl.

6. Intellectuele eigendom

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten, inclusief maar niet beperkt tot webdesign, content en advertenties, blijven eigendom van Marketingdigitaal.nl, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.2 De opdrachtgever krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de geleverde diensten te gebruiken voor het beoogde doel, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7. Vertrouwelijkheid

7.1 Marketingdigitaal.nl behandelt alle vertrouwelijke informatie die zij ontvangt van de opdrachtgever als vertrouwelijk en deelt dit niet met derden. Tenzij vereist door de wet of met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

8. Geschillen en toepasselijk recht

8.1 Het Nederlands recht is op alle overeenkomsten als ook geschillen tussen Marketingdigitaal.nl en de opdrachtgever van toepassing.
8.2 Geschillen kunnen zowel door opdrachtgever als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
8.2 De bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Marketingdigitaal.nl gevestigd is, zal geschillen behandelen.

9. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

9.1 Marketingdigitaal.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
9.2 Gewijzigde voorwaarden worden van kracht vanaf het moment van publicatie op de website van Marketingdigitaal.nl.

Vragen over de algemene voorwaarden?